Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Mộc Yên Vũ

 1. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Chào Lyn =))
  28 Tháng năm 2017
 2. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Mị qua đây ngó xu của Ly :3
  29 Tháng năm 2017
  Aki Hanabusa and Lily Jenkins like this.
 3. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Haha, à, 20k + xu này không phải của mình đâu :^))
  29 Tháng năm 2017
 4. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Nhà Ly là nhà băng sao? •_• Thế, là xu ai gửi vậy? :))
  29 Tháng năm 2017
  Aki Hanabusa and Lily Jenkins like this.
 5. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  À, của một huyền thoại gửi mình :vvv OwO
  29 Tháng năm 2017
 6. Linh Mộc Yên Vũ
  31 Tháng năm 2017
  Aki Hanabusa thích bài này.