Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  Sao thế muội?
  21 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nhớ ca nên qua thăm
  21 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.
 3. Mạc Trung Chi Thủy
  Mạc Trung Chi Thủy
  cảm ơn muội
  nghỉ hè chưa?
  21 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chưa...
  21 Tháng năm 2017
  Mạc Trung Chi Thủy thích bài này.