Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. SinXu
  SinXu
  ~ Hoan nghênh tộc trưởng
  16 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Đừng gọi tộc trưởng cao quá, chung ta xưng hô bình thường là được
  16 Tháng năm 2017
  SinXu thích bài này.
 3. SinXu
  SinXu
  ~ Thế xưng thế nào đây! Tộc... à... Trưởng tộc!
  16 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng ta là được
  16 Tháng năm 2017
  SinXu thích bài này.
 5. SinXu
  SinXu
  ~ Nàng xanh!!!
  16 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Chin xu @^_^@
  16 Tháng năm 2017
  SinXu thích bài này.
 7. SinXu
  SinXu
  ~ Khổ lắm, Sin chứ có Chin đâu, pr mà hk có tiền có công!!!
  17 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 8. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Hihi
  17 Tháng năm 2017
  SinXu thích bài này.
 9. SinXu
  SinXu
  ~ nàng tối hảo nhá!
  17 Tháng năm 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 10. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Nàng cũng vậy
  17 Tháng năm 2017
  SinXu thích bài này.