Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi QR Fronche

 1. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Ok, Én đưa chị FB của em nhé OwO
  14 Tháng năm 2017
  QR Fronche thích bài này.
 2. QR Fronche
  QR Fronche
  Lão Hæc chị nhé :3
  14 Tháng năm 2017
 3. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Chị add em vào group chat, ku nhớ ngoan hen *cầm sẵn mã tấu* OwO
  14 Tháng năm 2017
  QR Fronche thích bài này.
 4. QR Fronche
  QR Fronche
  Iêm hứa sẽ ngoan mà :>
  14 Tháng năm 2017
  Lily Jenkins thích bài này.
 5. Ame Snowed
  Ame Snowed
  :vvvvvvvvv Chị không tin lời ku nói OwO Ku đừng lo, ku mà phá cái Ly chưa đạp chị đã đạp trước rồi :vvvvvvv

  OwO Đùa hoy, chị hiền thấy mồ :v
  15 Tháng năm 2017
  Lily Jenkins thích bài này.