Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ichigo

 1. TanMinh
  TanMinh
  chào hàng xóm mói, vẫn khỏe chứ
  11 Tháng năm 2017
  Ichigo thích bài này.
 2. Ichigo
  Ichigo
  Vẫn khoẻ vẫn khoẻ :3
  11 Tháng năm 2017
  TanMinh thích bài này.
 3. TanMinh
  TanMinh
  @@
  11 Tháng năm 2017
  Ichigo thích bài này.
 4. Ichigo
  Ichigo
  Minh coá viết truyện hơm ?? :3
  11 Tháng năm 2017
  TanMinh thích bài này.
 5. TanMinh
  TanMinh
  có hiện Minh đang viết 1 truyện nhưng ra hơi chậm vì đang bận đồ án nhiều quá
  12 Tháng năm 2017
  Ichigo thích bài này.
 6. Ichigo
  Ichigo
  Xong nhớ hú ta một tiếng để ta qua đọc nha !! >v<
  12 Tháng năm 2017
  TanMinh thích bài này.
 7. TanMinh
  TanMinh
  ok
  14 Tháng năm 2017
  Ichigo thích bài này.