Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu áo

 1. TanMinh
  TanMinh
  xin chào
  10 Tháng năm 2017
 2. Tiểu áo
  Tiểu áo
  Áo 14t
  14 Tháng năm 2017
 3. TanMinh
  TanMinh
  14t em nhỏ hơn anh nhiều lắm :v
  14 Tháng năm 2017
 4. Tiểu áo
  Tiểu áo
  nhỏ hơn bao nhiu ạ
  14 Tháng năm 2017
 5. TanMinh
  TanMinh
  anh 22 rồi
  15 Tháng năm 2017
 6. Tiểu áo
  Tiểu áo
  vẫn gọi bằng anh thui
  15 Tháng năm 2017
 7. TanMinh
  TanMinh
  15 Tháng năm 2017