Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Mộc Yên Vũ

 1. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Phải chăng đây là bạn Lyn ngày ấy bão like bay nóc nhà cái Ly ? OAO Áaaaaa *chạy đi núp*
  4 Tháng năm 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 2. Linh Mộc Yên Vũ
  Linh Mộc Yên Vũ
  Oé... Sao Ly lại hiểu nhầm Lyn thế. ToT
  4 Tháng năm 2017
 3. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Cũng tại ấn tượng đầu tiên quá sâu sắc kakaka OwO
  5 Tháng năm 2017
  Linh Mộc Yên Vũ thích bài này.
 4. Linh Mộc Yên Vũ
  5 Tháng năm 2017
  Lily Jenkins thích bài này.