Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dạ Huyên

 1. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  Chị phụ trách nhóm design của diễn đàn mình hoy ku OwO Cơ mà nhăn hoài già sớm đó <(")
  Em tên dùy? Phong Wandered đúng hem? OwO
  4 Tháng năm 2017
 2. Dạ Huyên
  Dạ Huyên
  Hơm ạ!
  5 Tháng năm 2017
 3. Dạ Huyên
  Dạ Huyên
  Vâng ạ!
  5 Tháng năm 2017
 4. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  =)) Hơm ạ rồi vâng ạ là sao OwO =))
  5 Tháng năm 2017
 5. Dạ Huyên
  Dạ Huyên
  Là vâng ạ! Hì hì.
  6 Tháng năm 2017
  Lily Jenkins thích bài này.
 6. Lily Jenkins
  Lily Jenkins
  OwO Rất vui được làm quen với em *bắn pháo* OwO
  6 Tháng năm 2017
 7. Dạ Huyên
  Dạ Huyên
  Vâng ạ! Em cũng vậy!
  6 Tháng năm 2017