Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tóc Xanh

 1. SinXu
  SinXu
  ~ Bắt gian hử Trưởng tộc??? Hhehe
  17 Tháng tư 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 2. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Cho xem đi mà ~
  17 Tháng tư 2017
  SinXu thích bài này.
 3. SinXu
  SinXu
  ~ Tộc Trưởng ơi, cho muội xin khiếu cái vụ ảnh nhá! Con ng ta đẹp... nên gato lắm ạ!
  17 Tháng tư 2017
  Tóc Xanh thích bài này.
 4. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Ôi zời đẹp thì phải cho ta xem ảnh chứ
  17 Tháng tư 2017
  Su Trần J. K and SinXu like this.
 5. SinXu
  SinXu
  ~ Muội khiếu tộc trưởng thân yêu ơi!!!
  17 Tháng tư 2017
  Su Trần J. K and Tóc Xanh like this.
 6. Tóc Xanh
  Tóc Xanh
  Tiếc quá à ~
  17 Tháng tư 2017
  Su Trần J. K and SinXu like this.