Vương Hàn Thiên Tử's Recent Activity

 1. Vương Hàn Thiên Tử liked Đàm Hy's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Haha, đừng nhắc ._. Đau lòng lắm đây này. (_ _|||)

  19 Tháng chín 2018 lúc 05:14
 2. Vương Hàn Thiên Tử liked Đàm Hy's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Ừa. =)))

  18 Tháng chín 2018 lúc 17:22
 3. Vương Hàn Thiên Tử Mình gặp nhau sai thời gian và sai ng phải ko em?... »

  17 Tháng chín 2018 lúc 10:15
 4. Vương Hàn Thiên Tử commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Chuẩn bị thi đại học rr đấy Mèo... :"(

  17 Tháng chín 2018 lúc 10:08
 5. Vương Hàn Thiên Tử liked Đàm Hy's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Thế thì tiếc quá, lông ta không rụng được. :”>

  17 Tháng chín 2018 lúc 10:08
 6. Vương Hàn Thiên Tử commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Hiểu sai ý rr... :v Là ng ta tỏ tình cho ta từ chối sml đấy... :v

  14 Tháng chín 2018 lúc 11:41
 7. Vương Hàn Thiên Tử liked trucxinh0505's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Học đi ông ạ. Yêu đương sớm lỗ vốn, mất thời gian, kết quả tồi tệ... tình yêu học trò đẹp đơn phương là ok nhất, hihi!

  14 Tháng chín 2018 lúc 11:40
 8. Vương Hàn Thiên Tử commented on Sushi's profile post.

  Chà... Tự dưng ù tai ghê :v

  14 Tháng chín 2018 lúc 11:40
 9. Vương Hàn Thiên Tử liked Sushi's comment on Sushi's profile post

  Chủ nhà này kì quá :< Mai ta ném bom sập nhà.

  14 Tháng chín 2018 lúc 11:39
 10. Vương Hàn Thiên Tử commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  *Gật*... :v

  13 Tháng chín 2018 lúc 10:14
 11. Vương Hàn Thiên Tử liked Đàm Hy's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Mi chỉ đợi thế thôi à? :)

  13 Tháng chín 2018 lúc 10:14