Vong Xuyên Bỉ Ngạn's Recent Activity

 1. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  ok ca ^^

  23 Tháng mười một 2017 lúc 20:35
 2. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  Xấu tối vui

  23 Tháng mười một 2017 lúc 20:35
 3. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Tuyền Mẫn's profile post.

  Ái xôi xôi

  23 Tháng mười một 2017 lúc 20:34
 4. Vong Xuyên Bỉ Ngạn liked Tuyền Mẫn's post on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile.

  Ái chè chè

  23 Tháng mười một 2017 lúc 20:34
 5. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Tra My Nguyễn's profile post.

  cố lên!!!

  20 Tháng mười một 2017 lúc 22:14
 6. Vong Xuyên Bỉ Ngạn thích trạng thái của Tra My Nguyễn.

  khủng hoảng quá. Muốn viết mà không có thời gian. Mọi thứ bức bách như sắp vỡ tung.

  20 Tháng mười một 2017 lúc 22:13
 7. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  ca tối mát, ngủ ngon, đừng mất ngủ nữa

  20 Tháng mười một 2017 lúc 22:11
 8. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  ^^ Ca quen rộng thật

  20 Tháng mười một 2017 lúc 22:11
 9. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  Xấu tối vui vẻ ^^

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:12
 10. Vong Xuyên Bỉ Ngạn liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ngày mới tốt na!

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:11
 11. Vong Xuyên Bỉ Ngạn liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ú ú, Xấu mù địa lý nhưng nghe Ngạn nói thế là biết xa lắm nhể

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:11
 12. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile post.

  hơn hai tháng rồi thì phải @Adam

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:11
 13. Vong Xuyên Bỉ Ngạn liked Adam's comment on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile post

  ừm, mới tạo gần đây thôi :D

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:11
 14. Vong Xuyên Bỉ Ngạn commented on Xauxi88's profile post.

  xa rồi, Ngạn Kiên Giang

  18 Tháng mười một 2017
 15. Vong Xuyên Bỉ Ngạn liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Được là thế nào? Quá được í chứ. Mìn ở Bắc Giang nha

  18 Tháng mười một 2017