toc xanh's Recent Activity

 1. toc xanh commented on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile post.

  Truyện gì

  20 Tháng hai 2018 lúc 09:44
 2. toc xanh thích trạng thái của Vong Xuyên Bỉ Ngạn.

  mới dò lại tên truyện, phát hiện một truyện tên giống truyện mình (người ta làm trước) lại phải đổi tên truyện TvT

  20 Tháng hai 2018 lúc 09:44
 3. toc xanh commented on toc xanh's profile post.

  Hình nào

  20 Tháng hai 2018 lúc 09:10
 4. toc xanh liked Vong Xuyên's comment on toc xanh's profile post

  Em đăng nhập gmail rồi nhấn vào cái hình đi

  20 Tháng hai 2018 lúc 09:04
 5. toc xanh left a message on Vong Xuyên's profile.

  Anh mấy bài viết của mọi người nếu dùng teencode và viết tắt thì anh sửa luôn nha!

  20 Tháng hai 2018 lúc 08:58
 6. toc xanh liked Hoạt Sắc Linh Hương's comment on Hoạt Sắc Linh Hương's profile post

  Chị ngày ấm

  20 Tháng hai 2018 lúc 08:57
 7. toc xanh đã thích bài viết của trucxinh0505 trong chủ đề [Thông báo] Ngừng sưu truyện mới tập trung vào sưu truyện chưa hoàn.

  Tên nick: @trucxinh0505 Truyện đã sưu: http://truyen.org/threads/choc-nham-xa-vuong-luu-manh-tham-hai-dich-thien-khong.17232/ Tổng...

  20 Tháng hai 2018 lúc 07:57