Taeri Yuu's Recent Activity

 1. Taeri Yuu commented on Xauxi88's profile post.

  Chuẩn, 1 like

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:12
 2. Taeri Yuu liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Chắc chỉ có ba má rảnh quậy tanh bành cả hai bơn

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:12
 3. Taeri Yuu commented on Xauxi88's profile post.

  Ta nói thế nhưng chắc gì dã lập 0w0 diễn đàn ít ng onl lắm, đợi bao giờ nhiều rồi lập

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:06
 4. Taeri Yuu liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Đợi bay về nhà thì có mà minigame tan rồi nha cu

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:05
 5. Taeri Yuu commented on Taeri Yuu's profile post.

  Trời đây ^^

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:05
 6. Taeri Yuu liked Chỉ là Tôi's comment on Taeri Yuu's profile post

  Trời ơi :3

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:05
 7. Taeri Yuu commented on Xauxi88's profile post.

  Hiha vậy đấy Xấu là Quỷ Con bên ngochusach hả?

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 8. Taeri Yuu liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Vậy hả? " đá đít"

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 9. Taeri Yuu liked Vong Xuyên Bỉ Ngạn's comment on Xauxi88's profile post

  ok ca ^^

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 10. Taeri Yuu liked ngọc ẩn's comment on Xauxi88's profile post

  Umk, ca sẽ ngủ sớm. Muội muội ca mới nhận.

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 11. Taeri Yuu liked Vong Xuyên Bỉ Ngạn's comment on Xauxi88's profile post

  ca tối mát, ngủ ngon, đừng mất ngủ nữa

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 12. Taeri Yuu liked Vong Xuyên Bỉ Ngạn's comment on Xauxi88's profile post

  ^^ Ca quen rộng thật

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 13. Taeri Yuu liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ca tối ấm a

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:04
 14. Taeri Yuu liked ngọc ẩn's comment on Xauxi88's profile post

  hai bé cưng của ca tối ấm.

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:03
 15. Taeri Yuu liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Vui vẻ haha

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:03