Tạ Trường Thành's Recent Activity

 1. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 62: Pháp bảo kinh thiên [SPOILER]

  20 Tháng hai 2018 lúc 16:35
 2. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 61: Vân Nam thành [SPOILER]

  20 Tháng hai 2018 lúc 15:25
 3. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 60: Phiên ảnh hội đấu giá [SPOILER]

  18 Tháng hai 2018 lúc 18:32
 4. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 59: Hoàng Lan Hầu giá trị [SPOILER]

  18 Tháng hai 2018 lúc 18:31
 5. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 58: Bọn ta không hứng thú [SPOILER]

  18 Tháng hai 2018 lúc 18:30
 6. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 57: Ba lô giới chỉ [SPOILER]

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:07
 7. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận - góp ý] Những tác phẩm của Trần Thiên Đan Mạc Vũ (Mặc Tang).

  Ặc. Cứ chém gió bừa ra thôi

  15 Tháng hai 2018 lúc 01:05