Tạ Trường Thành's Recent Activity

 1. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 190: Tới núi Bạch Ngọc [SPOILER]

  18 Tháng bảy 2018 lúc 17:55
 2. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 189: Động tâm [SPOILER]

  18 Tháng bảy 2018 lúc 17:54
 3. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 188: Ta là Đoàn Mỹ Mỹ [SPOILER]

  17 Tháng bảy 2018 lúc 21:38
 4. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 187: Gặp Hoa Anh Đào thương hội [SPOILER]

  17 Tháng bảy 2018 lúc 21:37
 5. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 186: Tụ Linh Thiên Trận 2 [SPOILER]

  16 Tháng bảy 2018 lúc 19:38
 6. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 185: Tụ Linh Thiên Trận 1 [SPOILER]

  16 Tháng bảy 2018 lúc 19:37
 7. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Tạ Trường Thành.

  Ha ha ha. Thế giới thực nhé

  15 Tháng bảy 2018 lúc 17:52
 8. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 184: Lão bà của ta gấp mười lần hắn [SPOILER]

  14 Tháng bảy 2018 lúc 01:17
 9. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Tạ Trường Thành.

  Xuyên qua vào game à

  13 Tháng bảy 2018 lúc 10:49