Tạ Trường Thành's Recent Activity

 1. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 307: Phát động nhiệm vụ [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:58
 2. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 306: Tiến vào bí cảnh [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:58
 3. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 305: Bích Dao [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:56
 4. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 304: Thiên Thai lâu [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:56
 5. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 303: Lên đường [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:54
 6. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 302: Ra mắt [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:54
 7. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 301: Thiên sát phát triển [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:52
 8. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 300: Ưng hạ giải tán [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:52
 9. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 299: Mười..à không hai vạn vôn [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:50
 10. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không] Hệ thống game tại dị giới - Han.

  Chương 298: Hoàng Minh vs Cửu Long [SPOILER]

  16 Tháng chín 2018 lúc 18:50