Tạ Trường Thành's Recent Activity

 1. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 129: Ta không muốn làm Hoàng Đế [SPOILER]

  26 Tháng tư 2018 lúc 20:27
 2. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Tạ Trường Thành.

  Mấy nay làm về mệt còn không viết này, cảm ơn đệ gợi ý nhé. =))

  26 Tháng tư 2018 lúc 20:23
 3. Tạ Trường Thành commented on Genny's profile post.

  Vậy thì chịu rồi

  23 Tháng tư 2018 lúc 19:40
 4. Tạ Trường Thành liked Genny's comment on Genny's profile post

  Hehe thông báo trôi sông lạc chợ giờ mới phát hiện thành thật xin lỗi ca

  23 Tháng tư 2018 lúc 19:39
 5. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Tạ Trường Thành.

  Ái chà, hôm nay mới nhận được cái nhận xét ra trò. Cảm ơn nhé. Mình sẽ sửa đổi ngay xem :)))))

  23 Tháng tư 2018 lúc 09:34
 6. Tạ Trường Thành liked Vũ Nhạ Nhi's comment on Vũ Nhạ Nhi's profile post

  Vậy ạ

  22 Tháng tư 2018 lúc 22:03
 7. Tạ Trường Thành commented on Vũ Nhạ Nhi's profile post.

  Ôi, đăng truyện thì vào chứ. Ở trong này có biết làm gì đâu

  22 Tháng tư 2018 lúc 21:00
 8. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 128: Ca cũng có [SPOILER]

  22 Tháng tư 2018 lúc 09:16
 9. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 127: Pô vê bôn [SPOILER]

  22 Tháng tư 2018 lúc 09:16
 10. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 126: Đấu loại 4 [SPOILER]

  21 Tháng tư 2018 lúc 18:36
 11. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 125: Đấu loại 3 [SPOILER]

  21 Tháng tư 2018 lúc 18:35
 12. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 124: Đấu loại 2 [SPOILER]

  21 Tháng tư 2018 lúc 18:35
 13. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 123: Đấu loại 1 [SPOILER]

  20 Tháng tư 2018
 14. Tạ Trường Thành đã trả lời vào chủ đề [Xuyên Không ] Hệ Thống Game Tại Dị Giới.

  Chương 122: Mở ra nhiệm vụ [SPOILER]

  20 Tháng tư 2018
 15. Tạ Trường Thành commented on Genny's profile post.

  Ấn vào avatar là ra

  20 Tháng tư 2018