Tạ Linh San's Recent Activity

 1. Tạ Linh San left a message on Genny's profile.

  San qua thăm muội nè :3

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:58
 2. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  Hay là anh bán chuối lấy tiêng xây nhà đi 》•A•《

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:56
 3. Tạ Linh San liked Miêu Thái Tường Vy's comment on Tạ Linh San's profile post

  Hở hở. =)

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:53
 4. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  2/5 Mon thi gồi

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:52
 5. Tạ Linh San liked Vong Xuyên's comment on Tạ Linh San's profile post

  trong tháng 5 a!

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:52
 6. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  *khóc ròng* muội giờ nghèo kiết xác dồi

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:14
 7. Tạ Linh San liked Tử Linh Phong's comment on Tạ Linh San's profile post

  Uầy... đừng bắt ca dùng tới biện pháp mạnh nhóe.

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:06
 8. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  Xuyên chừng nào thi?!

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:05
 9. Tạ Linh San liked Vong Xuyên's comment on Tạ Linh San's profile post

  Khổ cho nàng quá, sắp thi rồi mà. Gắng nên. Mà ta cũng đâu kém cạnh.

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:04
 10. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  Ok anh... e sẽ cố gắng :3

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:04
 11. Tạ Linh San liked Trình Phong's comment on Tạ Linh San's profile post

  Phải thật cố nhé em, nếu không vượt qua đó sẽ là cú sốc của cả đời em đó

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:03
 12. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  Nghèo thí sợ luôn

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:02
 13. Tạ Linh San liked Miêu Thái Tường Vy's comment on Tạ Linh San's profile post

  Đắt sang rẻ nghèo mạt kiếp mà. =)

  22 Tháng tư 2018 lúc 11:01
 14. Tạ Linh San commented on Tạ Linh San's profile post.

  Làm hết sấp đề cương toán với hóa muốn khùng nên không onl nhiều được

  21 Tháng tư 2018 lúc 20:59
 15. Tạ Linh San liked Vong Xuyên's comment on Tạ Linh San's profile post

  Mon đi đâu mừ lâu vậy?

  21 Tháng tư 2018 lúc 20:56