Lạc Trần Giang's Recent Activity

 1. Lạc Trần Giang liked Yanosuke's comment on Yanosuke's profile post

  À mama

  17 Tháng hai 2018 lúc 23:14
 2. Lạc Trần Giang liked Yanosuke's comment on Lạc Trần Giang's profile post

  Dạ mama

  17 Tháng hai 2018 lúc 23:14
 3. Lạc Trần Giang commented on Yanosuke's profile post.

  vk của má nhỏ con

  17 Tháng hai 2018 lúc 20:00
 4. Lạc Trần Giang liked Yanosuke's comment on Yanosuke's profile post

  Má của con sao?

  17 Tháng hai 2018 lúc 20:00
 5. Lạc Trần Giang commented on Lạc Trần Giang's profile post.

  con là con kêu tòi bằng mama hả

  17 Tháng hai 2018 lúc 19:59
 6. Lạc Trần Giang liked Yanosuke's comment on Lạc Trần Giang's profile post

  Vâng?

  17 Tháng hai 2018 lúc 19:59
 7. Lạc Trần Giang đã trả lời vào chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  con bé mất tích òi

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:21
 8. Lạc Trần Giang đã thích bài viết của Vong Xuyên Bỉ Ngạn trong chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  không :") từ hôm giao thừa đến giờ

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:20
 9. Lạc Trần Giang left a message on Yanosuke's profile.

  qua thăm con, sẵn tiện làm quen luôn

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:09
 10. Lạc Trần Giang commented on Yanosuke's profile post.

  e hèm, ta là má nhỏ thân yêu đây

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:08
 11. Lạc Trần Giang left a message on Đông Phương Úc Khanh's profile.

  ck yêu ơi, yêu mình em được không?

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:05
 12. Lạc Trần Giang đã trả lời vào chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  umk, mà em thấy bé hạ đâu không?

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:04
 13. Lạc Trần Giang đã thích bài viết của Vong Xuyên Bỉ Ngạn trong chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  muội chuyển qua Nhược tâm òi, tự nhiên lộn tên

  17 Tháng hai 2018 lúc 12:04
 14. Lạc Trần Giang đã trả lời vào chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  Sao lại chuyển bé hạ, không chuyển lại cho huyền ấy.

  17 Tháng hai 2018 lúc 07:51
 15. Lạc Trần Giang đã thích bài viết của Vong Xuyên Bỉ Ngạn trong chủ đề [Lễ đường] Đông Phương Úc Khanh và Lạc Trần Giang..

  muội chuyển cho Hạ rồi :D nhiều quá làm muội hết hồn

  17 Tháng hai 2018 lúc 07:50