Vong Xuyên's Recent Activity

 1. Vong Xuyên commented on Xauxi88's profile post.

  =_= ăn với nói

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:41
 2. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ờ rõ đến lỗi ta choáng xuýt lăn ọe nó ra sàn

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:41
 3. Vong Xuyên commented on Xauxi88's profile post.

  Ha ha rất rõ mà

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:37
 4. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ta vừa sang đập ngay vào mắt là tên con mod Mul a

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:37
 5. Vong Xuyên left a message on Umio's profile.

  Umio... chúng ta quen nhao này!

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:32
 6. Vong Xuyên commented on Xauxi88's profile post.

  /phụt/ dễ tìm vậy a?

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:31
 7. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Thì bảo ko cần tìm cứ sang đó nó khác đập vào mắt a

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:30
 8. Vong Xuyên commented on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile post.

  Ha ha mới đổi tên thôi mà!

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:30
 9. Vong Xuyên liked ngọc ẩn's comment on Vong Xuyên Bỉ Ngạn's profile post

  xém tý nói hai người là một

  23 Tháng mười một 2017 lúc 21:30
 10. Vong Xuyên commented on Xauxi88's profile post.

  Nói cái rỳ được a

  23 Tháng mười một 2017 lúc 17:08
 11. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Ta đã thấy. Bay làm ta sốc đó. Nghéo nói ngay từ đầu đi

  23 Tháng mười một 2017 lúc 17:08
 12. Vong Xuyên commented on Xauxi88's profile post.

  Ha ha có đâu, ta qua đó chút thôi mà

  23 Tháng mười một 2017 lúc 16:09
 13. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Xauxi88's profile post

  Kêu ta tìm cái tên dài đuồn đuồn đó

  23 Tháng mười một 2017 lúc 16:08
 14. Vong Xuyên commented on Vong Xuyên's profile post.

  Giống cái tên cũ đó, ha ha mà này diễn đàn mới lập ít người qua quá man

  23 Tháng mười một 2017 lúc 16:02
 15. Vong Xuyên liked Xauxi88's comment on Vong Xuyên's profile post

  Khiếp, có được cái gì không mà quảng cáo kinh thế. Tên bên đó là gì ? Ta qua

  23 Tháng mười một 2017 lúc 16:02