Đàm Hy's Recent Activity

 1. Đàm Hy liked Vương Hàn Thiên Tử's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Xúy xúy...

  17 Tháng tám 2018 lúc 17:20
 2. Đàm Hy liked Genny's comment on Genny's profile post

  Dạ

  17 Tháng tám 2018 lúc 17:20
 3. Đàm Hy commented on Lyn Louise's profile post.

  Tôi bị ghét mùi thuốc nhé. .-. Né ra. =3=

  17 Tháng tám 2018 lúc 17:20
 4. Đàm Hy liked Lyn Louise's comment on Lyn Louise's profile post

  Ừ :v.

  17 Tháng tám 2018 lúc 17:19
 5. Đàm Hy commented on Genny's profile post.

  Cứ từ từ tìm em. =)))

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:36
 6. Đàm Hy liked Genny's comment on Genny's profile post

  Em cũng định đổi không biết lấy tên gì nữa

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:36
 7. Đàm Hy commented on Lyn Louise's profile post.

  Oát? Cưng hút thuốc à? ._.

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:36
 8. Đàm Hy liked Lyn Louise's comment on Lyn Louise's profile post

  Miệng tôi toàn mùi thuốc lá không à =)))).

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:35
 9. Đàm Hy commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Ừa, có chủ lâu rùi nhóe. :v

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:35
 10. Đàm Hy liked Vương Hàn Thiên Tử's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Chậm chân rr à?... :"(

  13 Tháng tám 2018 lúc 18:35