Mạc Trung Chi Thủy's Recent Activity

 1. Mạc Trung Chi Thủy commented on L.A's profile post.

  huynh ket ban roi ko phai muoi af

  22 Tháng một 2018 lúc 22:30
 2. Mạc Trung Chi Thủy liked L.A's comment on L.A's profile post

  Huynh kiếm đc chưa

  22 Tháng một 2018 lúc 22:30
 3. Mạc Trung Chi Thủy commented on L.A's profile post.

  ok

  22 Tháng một 2018 lúc 18:34
 4. Mạc Trung Chi Thủy commented on L.A's profile post.

  có đặc điểm gì để nhận ra ko, nhiều quá tìm ko đc

  22 Tháng một 2018 lúc 16:23
 5. Mạc Trung Chi Thủy liked L.A's comment on L.A's profile post

  Trần links

  22 Tháng một 2018 lúc 16:22
 6. Mạc Trung Chi Thủy commented on L.A's profile post.

  e gửi cua e đi

  21 Tháng một 2018 lúc 09:32
 7. Mạc Trung Chi Thủy liked L.A's comment on L.A's profile post

  K vào đc

  21 Tháng một 2018 lúc 09:32
 8. Mạc Trung Chi Thủy đã trả lời vào chủ đề [Dị Giới - Xuyên Không] Thiên Ý - Mạc Trung Chi Thủy.

  Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy. THIÊN Ý Quyển I: Kỳ Nhân Các. Chương 182: Liễu Nhân Khanh lo lắng [SPOILER]

  21 Tháng một 2018 lúc 00:08
 9. Mạc Trung Chi Thủy commented on L.A's profile post.

  https://www.facebook.com/odjfm.tran

  20 Tháng một 2018 lúc 22:01
 10. Mạc Trung Chi Thủy liked L.A's comment on L.A's profile post

  Bạn nhắn nick face đi

  20 Tháng một 2018 lúc 22:01
 11. Mạc Trung Chi Thủy commented on Mạc Trung Chi Thủy's profile post.

  ừm cố lên!

  18 Tháng một 2018 lúc 22:35
 12. Mạc Trung Chi Thủy liked toc xanh's comment on Mạc Trung Chi Thủy's profile post

  Điều kiện gia đình nữa ca ạ, không phải cứ thích trường đó là vào được

  18 Tháng một 2018 lúc 22:35
 13. Mạc Trung Chi Thủy commented on Mạc Trung Chi Thủy's profile post.

  thích là cày đủ ngay!

  18 Tháng một 2018 lúc 12:10
 14. Mạc Trung Chi Thủy liked toc xanh's comment on Mạc Trung Chi Thủy's profile post

  Còn điểm số và tiền học phí nữa

  18 Tháng một 2018 lúc 12:09
 15. Mạc Trung Chi Thủy commented on Mạc Trung Chi Thủy's profile post.

  chọn học cái nào mình thích thôi!

  17 Tháng một 2018 lúc 23:50