Lạc Trần Giang's Recent Activity

  1. Lạc Trần Giang liked Tề Hy Tử's comment on Tề Hy Tử's profile post

    Gọi ta A Hy, Tiểu Hy đều được

    18 Tháng sáu 2018 lúc 21:59
  2. Lạc Trần Giang đã thích bài viết của Hứa Vĩ Lai trong chủ đề [Drama] The Lost Song of Light Forest - Hứa Vĩ Lai.

    The Lost Song of Light Forest. Tác giả: Hứa Vĩ Lai - Levi Condornal. Thể loại: Slice of life, Romance, Drama, Supernatural. Tình...

    dress-forest-green-hair-kochiya-sanae-kyokucho-landscape-long-hair-scenic-touhou-tree.png 14 Tháng sáu 2018 lúc 19:20