Kisame's Recent Activity

  1. Kisame đã trả lời vào chủ đề [Hiện đại] Amiza và những linh hồn. Kisame..

    Chương 6.2: Kết thúc cho một tình bạn (phần cuối) [SPOILER] http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-kisame.20811/

    20 Tháng mười 2018 lúc 23:45
  2. Kisame đã trả lời vào chủ đề [Hiện đại] Amiza và những linh hồn. Kisame..

    Chương 6.1: Kết thúc cho một tình bạn (phần đầu) [SPOILER] http://truyen.org/threads/thao-luan-gop-y-nhung-tac-pham-cua-kisame.20811/

    20 Tháng mười 2018 lúc 23:38