Khánh Diệp's Recent Activity

 1. Khánh Diệp liked Chu Tử Y's comment on Khánh Diệp's profile post

  Hì! Uhm:). À! Lập đối thoại riêng để nói chuyện chắc tiện hơn nhỉ!:v

  18 Tháng hai 2018 lúc 14:38
 2. Khánh Diệp liked Hoạt Sắc Linh Hương's comment on Hoạt Sắc Linh Hương's profile post

  Tui đăng ok chưa?

  18 Tháng hai 2018 lúc 14:38
 3. Khánh Diệp commented on Chu Tử Y's profile post.

  Chẳng có gì bằng ở nhà làm bạn với latop =)) Còn cậu thì sao?

  18 Tháng hai 2018 lúc 14:37
 4. Khánh Diệp commented on Khánh Diệp's profile post.

  Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn thân nhé.

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:54
 5. Khánh Diệp liked Chu Tử Y's comment on Khánh Diệp's profile post

  Uhm. Xin lôi mình nói hơi quá đáng... Mình rất vui nếu chúng ta làm bån thân cüa nhau, Metan P/S: Leo biết chính mình đôi lúc vô lí......

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:53
 6. Khánh Diệp liked Chu Tử Y's comment on Khánh Diệp's profile post

  Leo đôfng ý :). Lắm lúc rất câfn ng chia sě:)

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:52
 7. Khánh Diệp commented on Chu Tử Y's profile post.

  Cậu cũng vậy

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:52
 8. Khánh Diệp liked Chu Tử Y's post on Khánh Diệp's profile.

  Ngü ngon nha!^^

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:51
 9. Khánh Diệp liked TranThienDanMacVu's comment on TranThienDanMacVu's profile post

  Thế chúng ta chung hội des rởm.

  17 Tháng hai 2018 lúc 13:51
 10. Khánh Diệp commented on Hoạt Sắc Linh Hương's profile post.

  Xê ô

  16 Tháng hai 2018 lúc 20:50
 11. Khánh Diệp liked Hoạt Sắc Linh Hương's post on Khánh Diệp's profile.

  À nhon

  16 Tháng hai 2018 lúc 20:50
 12. Khánh Diệp commented on TranThienDanMacVu's profile post.

  Tui des ngu =))

  16 Tháng hai 2018 lúc 19:04
 13. Khánh Diệp commented on Khánh Diệp's profile post.

  Gia năm mới vui vẻ nhé

  16 Tháng hai 2018 lúc 18:37
 14. Khánh Diệp Cảm ơn gia đã lì xì, năm sau gia lì xì gấp đôi nhé, bởi vì em "nhớn" rồi =)) »

  16 Tháng hai 2018 lúc 18:36
 15. Khánh Diệp commented on TranThienDanMacVu's profile post.

  Có, giống y hết đấy Cậu click chuột trái vào file, chọn Extract Here, nó hiện lên file mới, vào file ấy rồi tìm cái hình có Ps, nền đen,...

  16 Tháng hai 2018 lúc 18:34