Giang kucky's Recent Activity

 1. Giang kucky set their location as Cuối chân trời.

  19 Tháng sáu 2018 lúc 17:01
 2. Giang kucky liked Vương Hàn Thiên Tử's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Thiên... :"

  19 Tháng sáu 2018 lúc 16:59
 3. Giang kucky commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Ò.zậy hả.cậu bao nhiêu tuổi ha?^^

  19 Tháng sáu 2018 lúc 08:20
 4. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  Vâng.^^

  17 Tháng sáu 2018 lúc 18:11
 5. Giang kucky liked YosenNari's comment on Giang kucky's profile post

  Nghề nghiệp ấy à?

  17 Tháng sáu 2018 lúc 18:11
 6. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  ^^

  17 Tháng sáu 2018 lúc 18:11
 7. Giang kucky liked Vương Hàn Thiên Tử's comment on Vương Hàn Thiên Tử's profile post

  Gọi là Tử... .-.

  17 Tháng sáu 2018 lúc 17:03
 8. Giang kucky commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Tên thật là gì cơ mà.~

  17 Tháng sáu 2018 lúc 15:32
 9. Giang kucky commented on Vương Hàn Thiên Tử's profile post.

  Cậu tên gì?^^

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:42
 10. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  À.dạ vâng ca.^^

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:40
 11. Giang kucky liked Ly Tử Nam Kha's comment on Giang kucky's profile post

  đại khái là mảng đấy, ca học bên trắc địa - bản đồ

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:39
 12. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  Ca hiện đang làm gì ạ?

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:38
 13. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  Vâng.^^

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:37
 14. Giang kucky liked YosenNari's comment on Giang kucky's profile post

  Đù! Đù! Đù!… vãi ta tên Hùng, 23t...

  17 Tháng sáu 2018 lúc 10:36
 15. Giang kucky commented on Giang kucky's profile post.

  bên đất đai ạ?

  16 Tháng sáu 2018 lúc 20:56