Giai Nhân's Recent Activity

 1. Giai Nhân đã trả lời vào chủ đề [Đam Mỹ]: Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - Giai Nhân.

  Chương 101: Anh vì sao lại thích em [SPOILER]

  23 Tháng mười một 2017 lúc 23:19
 2. Giai Nhân đã trả lời vào chủ đề [Đam Mỹ]: Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - Giai Nhân.

  Chương 100: Ôm lấy em đi [SPOILER]

  20 Tháng mười một 2017 lúc 20:05
 3. Giai Nhân đã trả lời vào chủ đề [Đam Mỹ]: Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - Giai Nhân.

  Chương 99: Tặng vợ của anh [SPOILER]

  19 Tháng mười một 2017 lúc 23:47
 4. Giai Nhân đã trả lời vào chủ đề [Đam Mỹ]: Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật - Giai Nhân.

  Chương 98: Anh mua cho em mà [SPOILER]

  18 Tháng mười một 2017