Chỉ là Tôi's Recent Activity

 1. Chỉ là Tôi liked Vương Hàn Nguyệt Nhi's comment on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post

  Rồi...

  21 Tháng mười 2018 lúc 18:39
 2. Chỉ là Tôi commented on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post.

  Ta là Linh hồn bị tên tử thần đó giam giữ :p

  20 Tháng mười 2018 lúc 17:02
 3. Chỉ là Tôi liked Vương Hàn Nguyệt Nhi's comment on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post

  Vậy mi là ai?

  20 Tháng mười 2018 lúc 17:02
 4. Chỉ là Tôi commented on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post.

  không :v ta bắt cóc hắn r tước đoạt cơ thể của tên D rồi :v

  17 Tháng mười 2018 lúc 21:53
 5. Chỉ là Tôi liked Vương Hàn Nguyệt Nhi's comment on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post

  Bắt cóc tên đã bắt cóc ca hả...

  17 Tháng mười 2018 lúc 21:52
 6. Chỉ là Tôi commented on Vương Hàn Nguyệt Nhi's profile post.

  ta bắt cóc hắn r

  15 Tháng mười 2018
 7. Chỉ là Tôi liked Vương Hàn Nguyệt Nhi's post on Chỉ là Tôi's profile.

  Ai nỡ nòng lào bắt cóc ca của ta T-T

  15 Tháng mười 2018