Chân Nguyên's Recent Activity

  1. Chân Nguyên đã trả lời vào chủ đề [Cổ đại - Huyền huyễn - Tình cảm] Dạ hồ - Chân Nguyên.

    Chương 36 Điều kiện [SPOILER]

    22 Tháng một 2018 lúc 08:45
  2. Chân Nguyên đã trả lời vào chủ đề [Cổ đại - Huyền huyễn - Tình cảm] Dạ hồ - Chân Nguyên.

    Chương 35 Thương lượng [SPOILER]

    22 Tháng một 2018 lúc 08:43