Bỉ Ngạn Đỏ's Recent Activity

  1. Bỉ Ngạn Đỏ đã trả lời vào chủ đề [Event] - Thi Các - Lục Bát Lễ Vu Lan.

    Tên diễn đàn: @Bỉ Ngạn Đỏ Số bài dự thi: 2 #1 [SPOILER] #2 [SPOILER] Đôi lời về ngày Vu Lan: [SPOILER]

    17 Tháng tám 2018 lúc 17:22
  2. Bỉ Ngạn Đỏ đã thích bài viết của Lạc Mỹ Xuyên Thu trong chủ đề [Event] - Thi Các - Lục Bát Lễ Vu Lan.

    [THI CÁC] LỤC BÁT LỄ VU LAN ☆☆☆ (10/8/2018 - 25/8/2018) Chào các thành viên của cả nhà Org, như tên gọi trên, thi các lần nữa mở lại...

    15 Tháng tám 2018 lúc 19:51